PRIVACYBELEID


Versie: 2.0.1

Ingangsdatum: 15 juni 2022


Wat is nieuw in deze versie:First Class Media B.V. (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert de mobiele toepassing en website “Bellen met Sinterklaas” (de “Dienst”).


Op deze pagina vindt u informatie over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze Dienst en de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot die gegevens.


Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.


Definities

Dienst betekent de door First Class Media B.V. geëxploiteerde dienst “Bellen met Sinterklaas”, bestaande uit een mobiele app en website.

App betekent de mobiele applicatie “Bellen met Sinterklaas” die door First Class Media B.V. wordt geëxploiteerd.

Website betekent de website “Bellen met Sinterklaas” op www.belmetsint.nl, geëxploiteerd door First Class Media B.V.

Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die gegevens en andere informatie die wij in ons bezit hebben of waarschijnlijk in ons bezit zullen krijgen).

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of van de Dienst infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een bezoek aan een pagina).

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Toezichthouder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Toezichthouder verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en is het onderwerp van Persoonlijke Gegevens.


Verzameling en Gebruik van Informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om u onze dienst aan te bieden en te verbeteren.


Persoonlijke Gegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonsgebonden informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke Gegevens”). Persoonsgebonden informatie kan omvatten, maar niet beperkt is tot:


Om bepaalde interactieve en gepersonaliseerde functies te bieden, zoals audio- en videoberichten, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen, die onder andere kan omvatten maar niet beperkt is tot:

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst gebruikt via of met behulp van een mobiel apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-identifiers en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u met of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot de Dienst, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke ID van uw mobiel apparaat, het IP-adres van uw mobiel apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-identifiers en andere diagnostische gegevens.


Tracking & Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke tracking technologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anoniem uniek identificatiekenmerk kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook gebruikt worden zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wanneer u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Diensten niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:


Gebruik van Gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de volgende doeleinden:


Rechtsgrondslag Voor De Verwerking Van Persoonsgegevens In Het Kader Van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens verwerken omdat:


Bewaring van Gegevens

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonlijke Gegevens in de mate die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Wij bewaren ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere perioden te bewaren.


Overdracht van Gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens, kunnen worden overgedragen naar - en worden bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsinstantie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u buiten Nederland bent gevestigd en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, inclusief Persoonlijke gegevens, naar Nederland kunnen overbrengen en daar kunnen verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van Gegevens

Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid vallen.

Onder bepaalde omstandigheden kan van ons worden vereist dat wij uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wij mogen uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken in de volle overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:


Beveiliging van Gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of de methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.


Do Not Track” Signalen Onder De California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser of mobiele apparaat om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.


U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser of mobiele apparaat te bezoeken.


Uw Recht Op Gegevensbescherming In het kader Van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u een ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij streven ernaar redelijke stappen te nemen om u in staat te stellen uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.


Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.


U heeft de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Als u in de App bent ingelogd kunt u uw persoonlijke gegevens ten allen tijde bekijken en bijwerken. Ook kunt u met de knop “Verwijder mijn account” uw account opheffen, waarbij ook alle verzamelde gegevens worden verwijderd. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact op met de Klantenservice.


Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken kunnen reageren.


U heeft het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens door ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).


Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Dienst te faciliteren (“Dienstverleners”), om de Dienst namens ons te leveren, om Dienst-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Dienst wordt gebruikt. Deze externe partijen hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken:


Koppelingen naar Andere Sites of Apps

Onze Dienst kan koppelingen bevatten naar andere sites of apps die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site of app van die derde geleid. Wij raden u ten stelligste aan het Privacybeleid van elke site of app die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.


Privacy Voor Kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de 13 jaar in de Verenigde Staten of onder de 16 jaar in andere landen (“Kinderen”). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van Kinderen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons heeft voorzien van Persoonlijke Gegevens, neem dan contact met ons op. Als wij erachter komen dat wij Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.


Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u van de wijzigingen op de hoogte stellen door u het nieuwe beleid ter beoordeling voor te leggen, wanneer u zich aanmeldt op de Website of App.

Veranderingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer deze op deze pagina worden gepubliceerd.


Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de ondersteuning knop in de app of op de website, of door een e-mail te sturen naar hulp@belmetsint.nl.


Juridische entiteit

De vennootschap die gegevens verzamelt “First Class Media B.V.” is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met vestiging aan de Bosscheweg 107 in Boxtel, Nederland. De vennootschap is ingeschreven in het Nederlandse Ondernemingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71694374.